எங்கே போனது யாழ் கருவி?

எங்கே போனது யாழ் கருவி?

வேலைக்கடுமையின் இடையில் அவ்வப்போது யூட்யூபுக்குச் சென்று செவ்வியல் இசைத் துணுக்குகளைக் கேட்பதுண்டு. அப்படித்தொடங்கிய ஒரு இசைப்பயணத்தில் harp கருவியின் இசையில் சற்று மூழ்கிப்போனேன்.

டைட்டானிக் திரைப்படத்தின் தீம் பாடலான My Heart Will Go on இசையை ஹார்ப்பிலும் வயலினிலும் இசைத்த ஒரு வீடியோயும் பார்த்தேன்! கேட்கவும் பார்க்கவும் அழகு.

ஒரிஜினல் பாடலின் வரிகளைப் பார்த்தேன், இதோ சில வரிகள்:

Love can touch us one time
And last for a life time.
And never let go till we are gone.

எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருந்தது.

“இந்த மானிடக் காதல் எல்லாம்
ஒரு மரணத்தில் மாறிவிடும்…….

நாம் காதலின் தீபம் மட்டும்
எந்த நாளிலும் கூடவரும்”

வீடியோவில் ஹார்ப் கம்பிகளில் நடமாடியன அந்தப் பெண்களின் விரல்கள்….

ஆனால் அந்த வீடியோ ஒரு கேள்வியை எழுப்பிவிட்டது.

பாபிலோனிய, அசிரீய காலத்திலிருந்து ஹார்ப் வகை கருவிகள் உலகில் இருந்திருக்கின்றன. ஹார்ப் புதிய வடிவங்களில் இன்னும் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிறது. அதன் தமிழ் வடிவமான யாழ் எப்போது நம்மை விட்டு அகன்றது?

யாழ் இங்கே மாபெரும் செல்வாக்கோடு இருந்திருக்கிறது. ஆனால் பிறகு என்ன ஆனது?

வீணைதான் யாழை ஒழித்துவிட்டது என்று கருத்து நிலவுவதாக தமிழ் விக்கிபீடியா சொல்கிறது. அப்படியா?

யாழின் இசை கடைசியாக தமிழ்நிலத்தில் கேட்டது எப்போது? ஆதாரமுண்டா?

இறுதியாக, இந்த யாழுக்கு புத்துயிர்க்கொடுக்க முடியுமா?

 https://www.youtube.com/watch?v=RigyRr5B_gY