காணொளிகள்

மாநில சுயாட்சி விவாதம் - பகுதி 1

யாரைக்கேட்டு அணுவுலை, நீட், மொழித்திணிப்பைக் கொண்டுவந்தார்கள்? ( மாநில சுயாட்சி விவாதம் - பகுதி 1) # ஆழி செந்தில்நாதன்

Posted by Pachai Tamizhagam - பச்சைத் தமிழகம் on Thursday, September 21, 2017
மாநில சுயாட்சி விவாதம் - பகுதி 2

மாநில சுயாட்சியின் தேவை: ஜனநாயகமா? பிரிவினையா? ( மாநில சுயாட்சி விவாதம் - பகுதி 2) # ஆழி செந்தில்நாதன்

Posted by Pachai Tamizhagam - பச்சைத் தமிழகம் on Thursday, September 21, 2017